Indlæg af Ole Helledie

Så kan der gives refusion for sporbarhedsudgifter.

Der kan nu anmodes om refusion af udgifter til indkøb af sporbarheds udstyr, som er omfattet af tilskudsreglerne. Refusionsmidlerne er bevilget i puljer til fiskeriets organisationer. Der ydes op til 90 % støtte til de tilskudsberettigede udgifter til alle virksomhedstyper i sporbarhedskæden. Blanketten til anmodning af refusion og den officielle vejledning kan hentes her http://naturerhverv.fvm.dk/sporbarhed.aspx?ID=50713. […]

SIF på DanFish International

Igen i 2013 byder DanFish på et stort fagligt program, som er sammensat i samarbejde med fiskeriets organisationer og andre kompetente rådgivere. Program: Fra hav til bord – ressourceeffektivitet på tværs af værdikæden for havfiskeri - Læs mere>> Fremtidens skibsdesign - Læs mere>> Den nye hav- og fiskerifond - Læs mere>> Fiskeriets Arbejdsmiljøråds webbaserede “Sikkerheds- og vedligeholdelsesystem” samt […]

Tur med SIF, VDEC og tilskud

Det har gået lidt trægt med at udbrede kendskabet til VDEC og andre elektroniske hjælpemidler til at levere grund-sporbarhedsdata. Vi må konstatere at vi ikke har været gode nok til at klargøre hvilke muligheder der er og hvilke tilskudsmuligheder der er. Det vil vi gerne råde bod på. Derfor tager Poul Tørring fra Aquamind og jeg Ole […]

Informationsmøde i Ålborg

Sporbarhed i fiskeriet og fiskeindustrien var lovkrav fra 1. januar 2012, men er ikke fuldt ud iværksat hos virksomheder, fiskere, samlecentraler, auktioner og detailbutikker endnu. Vi anbefaler, at SIF (sporbarhed i fiskeriet) fremmes og udbredes, som det fælles system, alle i forsyningskæden kan trække informationer fra og levere data til. For at sætte skub i […]