Indlæg af Carsten Pedersen

Kort status på sporbarhedssystemet SIF

Driften af SIF fortsætter indtil videre uændret på en uopsagt aftale mellem DFPO og Lyngsøe Systems Danske Fiskeres Producent Organisation (DFPO) har som bekendt opsagt aftalen med Pack & Sea (P&S) om implementering og servicering af SIF (sporbarhed i fiskeribranchen) pr. 31. juli 2016. Der er således ingen muligheder for at hente SIF support hos […]

Ingen aftale om den fremtidige finansiering af SIF driften

Den 27. januar 2016 deltog repræsentanter for DSA/forarbejdningsindustrien, detailhandlen, fiskeauktioner/samlecentraler og DFPO i et stormøde i Aalborg om videreudviklingen af SIF og den fremtidige driftsfinansiering heraf. Mødet var kommet i stand på initiativ af NaturErhvervstyrelsen, som efterfølgende blandt andet summerede følgende op: Ingen havde på mødet udtrykt, at SIF-databasen ikke var en god ide. Problemer […]