Kort status på sporbarhedssystemet SIF

Driften af SIF fortsætter indtil videre uændret på en uopsagt aftale mellem DFPO og Lyngsøe Systems

Danske Fiskeres Producent Organisation (DFPO) har som bekendt opsagt aftalen med Pack & Sea (P&S) om implementering og servicering af SIF (sporbarhed i fiskeribranchen) pr. 31. juli 2016. Der er således ingen muligheder for at hente SIF support hos P&S længere. Alle tekniske henvendelser skal pr. 1. august 2016 ske til Lyngsøe Systems (tlf. 9698 0980), da SIF systemet uændret hostes hos Lyngsøe Systems. Øvrige henvendelser vedr. SIF kan ske til DFPO på 7010 4040.

Afklaring i august/september 2016

Det står klart på nuværende tidspunkt, at detailbranchen ikke vil medvirke til en fremtidig finansiering af driften, hvor detailbranchen sammen med opkøbere/eksportører (DSA), fiskeauktioner/samlecentraler og DFPO hver bidrager med 25% af de årlige driftsudgifter. DFPO har tilknyttet en virksomhedskonsulent frem til udgangen af september 2016. Konsulenten skal afdække mulighederne for en videreførelse af SIF 1) i den nuværende form 2) i en ny version 3) eller på en helt tredje måde.

10. august 2016 drøftes en foreløbig tilbagemelding fra virksomhedskonsulent i DFPO’s Forretningsudvalg.

Venlig hilsen
Ivan Krarup Jensen
Sekretariatschef DFPO